ULTRASOUND MACHINE APOGEE 2100V เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ

.

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าหรือสอบถามราคาสินค้าได้ที่ Line นี้เลยครับผม

Line iD : @630uzttz

E-mail :  Thebest.td9@gmail.com

 หรือโทรศัพท์ 098-2467624

 ติดต่อ คุณอ้น ได้เลยครับ ^ ^

 

รายละเอียด

ULTRASOUND MACHINE APOGEE 2100V

Apogee 2100V
is born to be your preferred entry-level veterinary color Doppler.
MFI: By reducing signal distortion and eliminating unwanted noises it renders premium images with outstanding resolution high contrast and enhanced penetration.

XBeam: The technology helps to ease echo artifacts and improve spatial resolution.

Nanoview: The technology aims at reducing noise and artifacts purifying tissue shading and edging improving contrast resolution and helping early identification of tissue/structure lesion.
Auto IMT measurement: The system automatically helps measure the Intima-Media Thickness of the carotid artery wall so as to evaluate cardiovascular disease such as hypertension diabetes.

CW: Continuous wave Doppler detects the abnormal cardiac high-speed blood.

Auto-Fit: The system can automatically track identify and enhance useful tissue-characteristic information as a result of reducing noise and artifacts purifying tissue shading and edging improving contrast resolution and helping early identification of tissue/structure lesion.

Specification

¨ 15 inch Monitor with tilting angle

¨ User-orientated control panel

¨ Dual probe sockets

¨ Replaceable Li-ion battery

¨ Advanced processing: MFI, Nanoview, Xbeam Auto-Fit,ect

¨ USB, video out and HDMI for signal transfer

¨ Storage media: large capacity hard disk, USB disk and DICOM 3.0

          

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ

(BW Ultrasound Portable System)

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตอล แสดงภาพได้ทั้งระบบสีและขาว ดำพร้อมอุปกรณ์
  • ใช้กับไฟฟ้า AC 100V to 240V และมีแบตเตอร์รี่ภายในตัวเครื่อง ชนิด ลิเทียม ใช้งานเครื่องฯได้ ไม่ต่ำกว่า 50 นาที
 2. คุณสมบัติเฉพาะ
  • มีจอภาพแสดงผลชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,024 x 768 จุด สามารถปรับมุมเงยได้ 0-35 องศา
  • ระบบปฎิบัติการ (Operating System) บนระบบ Windows
  • มีตัวควบคุมอัตราขยายภาพตามแนวลึก (TGC) ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ
  • ตัวเครื่องฯ สามารถต่อหัวตรวจ 2D ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ หรือ มากกว่า
  • ตัวเครื่องมีแสงสว่างส่องด้านหลังปุ่มกด (Backlit keyboard) และสามารถปรับระดับความสว่างได้ ตั้งแต่ 0% – 100%
  • สามารถใช้กับหัวตรวจชนิดต่างๆได้ ดังนี้ Convex probe , Micro-convex probe ,Linear probe ,Trans vaginal probe , Trans rectal probe
  • ตัวเครื่องฯ สามารถต่อใช้งานกับหัวตรวจสี่มิติแบบ Volume 4D Abdomen ได้
  • มีระบบสร้างภาพแบบยิงคลื่นเสียงหลายทิศทาง XBeam หรือ Crossbeam หรือ Compounding
  • มีระบบกำจัดสัญญาณรบกวนบนภาพแบบ Realtime แบบ Nanoview หรือ Speckled Reduction
  • มีระบบสร้างภาพ THI Harmonics แบบ MFI (Inversion THI) ซึ่งตัดสัญญาณรบกวน และเพิ่มความชัดของภาพ ได้ดีกว่า
  • มีซอฟต์แวร์สร้างภาพมุมกว้าง (Panoscope หรือ Panoramic Imaging) โดยแสกนเก็บภาพต่อเนื่อง และนำมาแสดงเป็นภาพมุมกว้างได้
  • สามารถตั้งค่า Auto Freeze เพื่อป้องกันหัวตรวจทำงาน และยืดอายุการทำงานของหัวตรวจ
  • มีปุ่มแสดงภาพแบบเต็มจอ (Full Screen) สำหรับแสดงภาพ 2D ให้ใหญ่ขึ้น
  • มีซอฟต์แวร์วัดปริมาตร (Auto Volume) โดยเครื่องฯจะลากเส้นรอบวงไข่ (Follicle) และถุงน้ำ (Cyst) ให้อัติโนมัติ และคำนวณค่าเป็นปริมาตรออกมา
  • มีซอฟต์แวร์วัดประสิทธิภาพหัวใจปริมาตร (Semi-Auto EF) แบบอัติโนมัติ โดยกำหนดจุด 3 จุด บนภาพ Simpson 4 Chamber ตัวเครื่องฯจะทำการตีเส้นขอบภายในหัวใจโดยอัติโนมัติ และคำนวณค่าประสิทธิภาพหัวใจให้ (EF)
  • มีซอฟต์แวร์สร้างภาพ Free Hand 3D สามารถใช้กับหัวตรวจช่องท้องแบบ 2D ได้
  • มีโปรแกรมแสดงภาพหัวตรวจหลอดเลือดให้มีพื้นที่แสดงภาพ เพิ่มขึ้น (Trapezoidal Imaging) หรือ (Virtual Convex)
  • มีโปรแกรมตรวจวัดความหนาของหลอดเลือดแดง Carotid อัติโนมัติ (IMT-Intima Media Thickening)
  • มีระบบ Remote Service โดยใช้ระบบ Internet ของทางโรงพยาบาล
 3. คุณสมบัติการตรวจใน 2 D
  • ปรับความถี่หัวตรวจได้ไม่น้อยกว่า 5 ความถี่ (ไม่รวมความถี่ Harmonic) โดยขึ้นกับโปรแกรม และหัวตรวจ
  • ปรับอัตราขยายภาพได้ (GAIN) ตั้งแต่ 0-100 dB หรือ ดีกว่า
  • ปรับความลึก ได้สูงสุด 30 ซ.ม. หรือดีกว่า
  • มีระบบปรับภาพอัติโนมัติ (Auto Fit หรือ Xpeed) ช่วยปรับภาพขาวดำ โดยไม่ขึ้นกับระดับ 2D Gain และระดับ TGC
 4. คุณสมบัติการตรวจใน M mode
  • ปรับอัตราขยายภาพได้ (GAIN) ตั้งแต่ 0-100 dB หรือ ดีกว่า
  • มีโปรแกรมตัดการเคลื่อนไหวของหัวใจได้ 3 ระนาบพร้อมกัน (Anatomical M) และปรับมุมตัดได้ถึง 360 องศา
  • ปรับรูปแบบการแสดงภาพ (Display Layout) ได้ไม่น้อยกว่า 9 แบบ
 5. คุณสมบัติการตรวจใน PW mode
  • ปรับความถี่หัวตรวจได้ไม่น้อยกว่า 3 ความถี่ โดยขึ้นกับโปรแกรม และหัวตรวจ
  • ปรับขนาด sampling volume ได้5 – 40.0 mm หรือ กว้างกว่า
  • ตัวเครื่องฯรองรับการทำงานในโหมด Triplex คือภาพ 2D, Color และ PW เคลื่อนไหวพร้อมกัน
  • ปรับความเร็วกราฟในการตรวจจับการไหลเวียน ได้ตั้งแต่ 1 – 1,160 cm / Second. ที่มุม 0 องศาโดยขึ้นกับหัวตรวจและโปรแกรม
  • ปรับรูปแบบการแสดงภาพ (Display Layout) ได้ไม่น้อยกว่า 9 แบบ
 6. คุณสมบัติในการตรวจ 4 D Mode
  • มีซอฟต์แวร์สร้างภาพ 4D ติดตั้งภายในเครื่องฯ พร้อมใช้งาน และสามารถแสดงภาพใน 4 มุมมอง ได้พร้อมกัน คือ ภาพแนวยาว (Longitude View) ภาพตัดขวาง (Axial View) ภาพมุมหน้า (Coronal View) และภาพ 3D ในหน้าจอภาพเดียวกัน
  • มีปุ่มปรับความเร็วในการสร้างภาพ 4D (Render Rate) ได้อย่างน้อย 3 ระดับ
  • มีปุ่มปรับความเร็วในการกวาดภาพ 4D (Scan Rate) ได้อย่างน้อย 3 ระดับ
 7. ระบบการจัดเก็บภาพในหน่วยความจำสำรองของเครื่อง
  • ตัวเครื่องฯ มีหน่วยความจำแม่เหล็ก (Harddisk) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 GB หรือ ดีกว่า
  • สามารถเก็บภาพ B-Mode ได้สูงสุด 2,000 frames หรือ ดีกว่า
  • สามารถเก็บภาพ M-Mode ได้สูงสุด 650 วินาที หรือ ดีกว่า
  • สามารถเก็บภาพ PW-Mode ได้สูงสุด 650 วินาที หรือ ดีกว่า
 8. อุปกรณ์ประกอบมีดังนี้
  • หัวตรวจ ช่องท้อง Convex 4D probe                                       1 หัวตรวจ
 9. เงื่อนไขเฉพาะ
  • บริษัทต้องรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี เฉพาะหัวตรวจ 18 เดือน
  • มีคู่มือการใช้งาน ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
  • บริษัทจะต้องส่งผู้มีความรู้มาสาธิตการใช้งานและบำรุงรักษาแก่ผู้ใช้งาน
  • ผลิตภัณฑ์ในประเทศเอเซีย
  • ทางโรงพยาบาลต้องติดตั้งเครื่องฯเข้ากับระบบ Internet เพื่อรองรับการซ่อมเครื่องทางไกล (Remote Service)