เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ และวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดล้อเลื่อน CLEO-1000

.

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าหรือสอบถามราคาสินค้าได้ที่ Line นี้เลยครับผม

Line iD : @630uzttz

E-mail :  Thebest.td9@gmail.com

 หรือโทรศัพท์ 098-2467624

 ติดต่อ คุณอ้น ได้เลยครับ ^ ^

 

รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ

และวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดล้อเลื่อน

INFINIUM Cleo Vital Signs Monitor (Analog)

1. ความต้องการ เป็นเครื่องติดตามสัญญาณชีพ สามารถวัด NIBP และ SPO2 ได้

2. คุณลักษณะทั่วไป 2.1 เป็นเครื่องติดตามสัญญาณชีพขนาดกะทัดรัดสามารถใช้ได้กับ เด็กเล็ก เด็กโต และ ผู้ใหญ่

2.2 ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ และสามารถใช้กระแสไฟฟ้าตรงจากแบตเตอรี่ภายในเครื่อง ซึ่งเป็นชนิดชาร์จไฟได้โดยอัตโนมัติ

2.3 ได้รับมาตรฐาน CE Marking, EN60601 series

3. คุณลักษณะเฉพาะ 3.1 สามารถวัดความดันโดยใช้วิธี Automatic Oscillating

3.2 สามารถตรวจวัด และแสดงค่าความดันโลหิต Systolic (ค่าบน) ค่าความดัน Diastolic (ค่าล่าง) อัตราการเต้นของชีพจร (Pulse Rate) และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน (SPO2)

3.3 สามารถตั้ง Sweep Speed ได้ดังนี้ 12.5mm/s, 25mm/s

3.4 ใช้เวลาในการปล่อยลมเข้า Cuff ไม่เกิน 30 วินาที และใช้เวลาในการวัดไม่เกิน 40 วินาที

3.5 มีโหมดการทางานแบบ Auto และ Manual และสามารถตั้งเวลาการวัดในโหมด Auto ให้วัดตั้งแต่ทุก 1 นาทีถึง 4 ชั่วโมง

3.6 สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วง

3.7 มีระบบ Overpressure Protection ในผู้ใหญ่ที่ 280 mmHg และเด็กเล็กที่ 150 mmHg

3.8 มี Alarm limit ที่ SYS: 30 – 240 mmHg และ DIA : 15-180 mmHg

Systolic 40 – 250 mmHg Diastolic 15-200 mmHg ในโหมดเด็กโตและผู้ใหญ่

Systolic 40 – 135 mmHg Diastolic 15-100 mmHg ในโหมดเด็กเล็ก

โดยความความผิดพลาด ±5% CLEO VS Analog (08/09/2016) PPS-4

3.9 SPO2 มีระบบ Anti-Motion สามารถวัดค่าได้ตั้งแต่ 0% -100%

3.10 สามารถตั้งค่า Alarm Upper limit 50-100%

3.11 สามารถวัด Pulse ได้ตั้งแต่ 30 -250 bpm

3.12 เครื่องมีจอแสดงผลแบบ Touch Screen LCD ชนิด TFT ขนาด 5 นิ้ว

3.13 แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน (Li–ion) 12.6 โวลต์ 5 แอมป์ สามารถใช้งานได้ 3 ชั่วโมง เมื่อชาร์จเต็ม

3.14 เคลื่อนย้ายง่าย สะดวกต่อการใช้งาน โดยมีน้าหนักไม่เกิน 1กิโลกรัม

3.15 ขนาดของเครื่อง (สูง × กว้าง × ลึก) 8 นิ้ว × 4.5 นิ้ว × 4 นิ้ว

3.16 บันทึกผลการวัดย้อนหลังได้ 300 ค่า

ความผิดพลาด ±2% เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว

ความผิดพลาด ±3% เมื่อมีการเคลื่อนไหว

สามารถตั้งค่า Alarm Lower limit 50-100%

ความผิดพลาด ±2 bpm เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว

ความผิดพลาด ±3 bpm เมื่อมีการเคลื่อนไหว

4 อุปกรณ์ประกอบ

4.1ผ้าพันแขนสาหรับผู้ใหญ่ จานวน 1 ผืน

4.2 Analog SpO2 finger sensor ผู้ใหญ่ จานวน 1 ชุด

4.3แบตเตอรี่ Li-ion พร้อม AC Adapter จานวน 1 ชุด

4.4ขาตั้งทาจากสแตนเลส จานวน 1 ชุด

5 เงื่อนไขเฉพาะ 5.1 มีคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พร้อมเครื่องอย่างละ 1 ชุด

5.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

5.3 รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบของครบ

5.4 ผลิตภัณฑ์ของ INFINIUM USA